Strategische samenwerking met mr. Maurice Essers, aanbestedingsrechtadvocaat

in History

Vanaf dit moment is er een strategische samenwerking met mr. Maurice Essers van Essers Advocaten. Vier Heren kan een beroep doen op de expertise van mr. Maurice Essers voor de eventuele preventieve juridische toetsing en borging van de aanbestedingsdocumenten. Hij richt zich met name op het juridisch begeleiden van eventuele complexe vraagstukken tijdens aanbestedingsprocedures en het mede redigeren van ter zake relevante aanbestedingsdocumenten en het voeren van aanbestedingsgeschillen.